Handelsbetingelser

Handelsebetingelser

Produktinformation

På www.skeeis.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Skee Ismejeri via skeeis@skeeis.dk

Priser

Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Skee Ismejeri accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på Skee Ismejeri’s hjemmeside er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Skee Ismejeri ApS udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Skee Ismejeri om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og Skee Ismejeri er først indgået, når Skee Ismejeri ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Aflåst opgang

Det er kundens ansvar at sikre distributør adgang til afløst opgang. Det kan evt. ske ved at nabo åbner døren.

Betaling

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte i krypteret form (SSL) som det kun er dig der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med VISA Dankort trækkes beløbet fra din konto, så snart varen afgår fra Skee Ismejeri ApS.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:

Ved køb af fødevare gælder følgende: Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til Skee Ismejeri senest dagen efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Skee Ismejeri ApS har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for Skee Ismejeris kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Skee Ismejeri ApS, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Skee Ismejeris egen beskrivelse.

Skee Ismejeri er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Skee Ismejeris kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Skee Ismejeri afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Der er ikke fortrydelsesret på fødevarer.

Hjemmesiden www.skeeis.dk drives af firmaet:

Skee Ismejeri Aps
CVR nr: 29419264
Mail: skeeis@skeeis.dk
Tlf. +45 5760 0528
Langebjergvej 101, Skee

Forbehold for ændringer:
Skee Ismejeri ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!